Звіти щодо діяльності

Можливості для підприємців із числа ВПО та місцевих мешканців  в рамках проекту підтримки працевлаштування

 

18 – 19 грудня 2017 року о 9 годині в приміщенні Полтавської обласної державної адміністрації, за адресою м. Полтава вул. Соборності 45, каб. 333 відбулись початкові тренінги для групи «Мікропідприємництво» . 

На території Полтавської області партнером МОМ в реалізації проекту є громадська організація «Інститут гендерних трансформацій».

Відбір учасників відбувся на конкурсній основі.

Вимоги до учасників:

 • є досвід підприємницької діяльності,
 • існуючий бізнес на момент подання заявки на участь у проекті,
 • наявне свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності,
 • наявна довідка внутрішньо переміщеної особи або документ, який підтверджує належність до вразливої категорії.

Група сформувалась з 30 учасників.  Розмір гранту складає до 2150 EUR.

Призначення гранту —  придбання обладнання, інструментів, професійної техніки тощо.

Для учасників групи «Мікропідприємництво» Вікторія Курилко – директор ГО «Інститут гендерних трансформацій» підготувала матеріали за планом:

 • Аналіз ринку, основи маркетингу.
 • Юридичні аспекти приватного підприємництва.
 • Планування фінансів.
 • Як підготувати бізнес-план.
 • Нюанси бух. обліку та податкової звітності.

ГО «Інститут гендерних трансформацій» став виконавчим партнером Міжнародної організації з міграції

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу розпочинає реалізацію чергового етапу проекту підтримки працевлаштування та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, зокрема колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до уразливих категорій населення.

«Із 2014 року МОМ постійно надає інклюзивну та орієнтовану на громаду підтримку самозайнятості та дрібного бізнесу, приділяючи особливу увагу залученості, соціальній згуртованості і рівному доступу до можливостей як ВПО, так і членів приймаючих громад, щоб забезпечити їх засобами і ресурсами для подолання труднощів та викликів, пов’язаних з тривалою кризою, – зазначає Голова Представництва МОМ в Україні д-р Томас Лотар Вайс. – За цей період понад 5,7 тисяч осіб, які відчули на собі наслідки конфлікту, отримали допомогу і змогли влаштуватись на роботу чи відкрити власну справу».

У рамках чинного проекту МОМ охопить тренінгами 1 850 осіб на всій території України, із яких, як очікується, близько 950 учасників отримають гранти на проходження професійних курсів або на придбання обладнання вартістю не більше EUR 2 150.

На території Полтавської області партнером МОМ в реалізації проекту є громадська організація «Інститут гендерних трансформацій.

Гендерне бюджетування як інститут громадянської освіти

Для забезпечення справді дієвої участі  громадськості у процесі підготовки та  використання місцевих бюджетів, моніторингу їх  виконанням, оцінки наслідків їх впровадження, здійснення фахового громадського впливу на процеси формування  тощо, потрібні, як мінімум, відповідні фахові навички та спеціальні знання у лідерів та активістів інститутів громадянського суспільства. Однак, як показує відсутність фактів бюджетного моніторингу громадськістю бюджетів Полтавщини,  саме таких знань та навичок їй бракує.

Тож метою пропонованого  проекту є сприяння в підвищенні обізнаності громадськості Полтавської області щодо механізмів формування та моніторингу бюджетних процесів, підвищення їх прозорості та створення ефективних процедур громадського моніторингу їх виконання через підвищення спроможності представників місцевих ОГС у питаннях формування бюджетів та моніторингу використання бюджетних коштів.

Інструментом реалізації поставленої мети є проведення гендерного моніторингу бюджету Полтавської області та міста Полтави.

Механізми реалізації стратегії проекту передбачають створення в кількості 7 осіб експертно –моніторингової групи, яка розробить методологію гендерного бюджетування та проведе за цією методологією гендерний моніторинг Полтавської області та міста Полтави; створена експертно – моніторингова група проведе 12 відкритих робочих засідань, в яких візьмуть участь більше 150 представників місцевих ОГС, лобіюватиме зміни в підходах до формування обласного бюджету та регіональної програми соціально-економічного розвитку, формуватиме інформаційне поле щодо практик публічного моніторингу місцевих бюджетів.

В рамках проекту передбачено підготовку  та видання електронної версії посібника «Гендерний моніторинг бюджетів: методологія та практика».

Реалізація запропонованого проекту дасть можливість вперше в Україні розробити та запровадити процедури науково обґрунтованого гендерного моніторингу обласного бюджету. Досвід участі в професійному аналізі бюджетних процесів дозволить підняти фаховий рівень 150 лідерів інститутів громадянського суспільства області щодо моніторингу формування та використання бюджетних коштів, а також сприятиме запровадженню практик постійного публічного звітування щодо результатів виконання бюджету з боку представників влади.

На хід виконання проекту в звітному періоді вплинули наступні зовнішні чинники:

Економічні – в звітному періоді проходило активне формування бюджету Полтавської області на 2018 рік, тож Директор проекту Курилко Вікторія Олексіївна та голова експертно-моніторингової групи проекту Шляхтіна Анастасія Сергіївна були офіційно запрошені за засідання бюджетної комісії Полтавської обласної ради 11 жовтня 2017 р. Під час засідання була надана можливість представити проект та основні напрямки діяльності за проектом, а також висловити побажання та пропозиції відносно статей бюджету і тих питань, що були винесені на розгляд бюджетної комісії.

Крім того, 12 жовтня 2017 р. фінансовий менеджер проекту Кобзар Олеся Геннадіївна та голова експертно-моніторингової групи проекту Шляхтіна Анастасія Сергіївна взяли участь у
1 пленарному засіданні 18 сесії 7 скликання 
Полтавської обласної ради.

Протягом  ІІ  кварталу  2017  року  робота  обласної  державної  адміністрації  спрямовувалася  на  виконання  в  регіоні  завдань  та  заходів,  визначених  законодавством України, забезпечення реалізації державної політики.

За ініціативи облдержадміністрації подано та розглянуто на сесіях обласної  ради  18  питань,  передбачених  планом  роботи  облдержадміністрації.  Зокрема  затверджено звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року, внесено  зміни до показників обласного бюджету на 2017 рік, затверджено перелік об’єктів, які  пропонуються до фінансування у 2017 році за рахунок коштів Державного бюджету України. Внесено зміни до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2017 році.  Затверджено  пооб’єктний  перелік  робіт  з  охорони  земель,  які  необхідно виконати  за  кошти,  що  надходять  у  порядку  відшкодування  втрат сільськогосподарського  та  лісогосподарського  виробництва.  Внесено  зміни  та  доповнення до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального  забезпечення  населення  області  на  2013-2020  роки,  обласної  Програми  з оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки та  обласної програми розвитку культури на 2017-2020 роки. Затверджено План заходів з реалізації стратегії розвитку Полтавської області на 2018-2020 роки тощо.

Зовнішні соціальні чинники — під час впровадження заходів, запланованих в рамках проекту, було відмічено досить низький рівень обізнаності громадян та посадових осіб щодо розуміння понять «гендер» та «гендерне бюджетування». Тож проект виявився вельми актуальним для Полтавщини та громадяни, громадські активісти, журналісти, представники влади охоче долучалися до відкритих засідань експертно-моніторингової групи.

Зовнішні політичні чинники — за даними моніторингу інформації щодо змін чинного законодавства у напрямку гендерно-обумовленого бюджетування, за період реалізації проекту змін нормативно-правової бази України не відбулося.

Основні досягнення останнього звітного періоду.

 

 • Проведено прес-конференцію та 2 презентації проекту — як результат, було проведено інформування зацікавлених осіб та посадовців щодо впровадження в Полтавській області проекту «Гендерне бюджетування як інститут громадянської освіти».
 • Сформовано експертно-моніторингову групу та проведено шість її засідань — до засідань залучалися відповідні фахівці, представники державних установ, які безпосередньо задіяні в бюджетному процесі, представники організацій громадянського суспільства та інші зацікавлені особи, які мають безпосередній вплив на розподіл бюджетних коштів в Полтавській області. Крім того, всі бажаючи долучилися до створення методології оцінки бюджету на предмет врахування в ньому гендерних аспектів.
 • Розроблено методологію та інструменти проведення гендерного бюджетування — як результат, зацікавлені особи — учасники відкритих засідань експертно-моніторингової групи отримали чітке розуміння, які саме гендерні аспекти мають бути враховані під час формування бюджету на наступний рік, а також як саме «читати» обласний бюджет, розуміти, чи врахований гендерний компонент при формуванні видатків. Крім того, було вивчено міжнародний досвід впровадження методології гендерно-орієнтованого бюджетування, та проаналізовано, які саме успішні практики можуть використовуватись на практиці в сучасних умовах в Україні.
 • Розроблені та направлені листи до профільної комісії щодо гендерного моніторингу бюджету Полтавської області, виконавці проекту були офіційно запрошені до засідання бюджетної комісії та приймали участь в ньому — як результат, досягнута плідна співпраця між зазначеними структурами та громадським сектором. Прийнято рішення об’єднати зусилля задля досягнення спільної мети.
 • В Інтернеті, соціальних мережах, на радіо та на телебаченні загалом було зроблено 35 публікацій.

Міжрегіональний Форум ділових та професійних жінок 2017

13 вересня 2017 року об 11 годині в  приміщенні Обласного центру естетичного виховання учнівської молоді за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 67. Відбувся Міжрегіональний Форум ділових та професійних жінок.

В рамках Форуму провели:

 • першу в Україні виставку — продаж товарів та послуг підприємств, які очолюють жінки з числа ВПО та місцевої громади,  «Добродійка 2017»;
 • науково-практичної конференції на тему «Жіноче підприємництво: досвід, виклики та можливості»,
 • підписали Меморандуму про співпрацю щодо підтримки жіночого лідерства, підприємництва та гендерних ініціатив між інститутами громадянського суспільства з 7ти областей України.

Мета проведення Форуму – сприяння розвитку жіночого лідерства та підприємництва, візуалізація та підтримка творчого та ділового потенціалу українських жінок, підвищення їх соціального та економічного статусу, і що особливо актуально  –  сприяння процесам інтеграції жінок з числа ВПО в приймаючі громади.

Географія представлення учасників: 7 областей ( Львівська, Чернівецька, Полтавська, Харківська, Донецька, Кіровоградська та Запорізька) . Для відвідувачів виставки та учасників Форуму було організовано майстер-класи з рукоділля та презентації.

До участі у виставці було представлено роботи близько 45ти учасниць. На виставці «Добродійка – 2017» було представлено широкий асортиментний  ряд виробів жінок підприємниць – починаючи від шкарпеток та іграшок, закінчуючи меблями та аксесуарами.

 

Захід організувала коаліція громадських організацій («Об’єднання жінок переселенок Полтавщини, полтавська  спілка  жінок «Чураївна», «Обласний медіа клуб» та інші) в рамках проекту «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам внутрішньо переміщеним особам», який здійснюється  громадською організацією «Інститут гендерних трансформацій» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, канадської неурядової організації Stabilization Support Services та під патронатом Радника Мінсоцполітики з питань внутрішньо переміщених осіб по Полтавській та Кіровоградській областях в партнерстві з Полтавським Інститутом економіки і права Університету «Україна».

 

 

Діяльність Інституту гендерних трансформацій

За час своє діяльності ми виокремили для себе 3 пріоритетних напрямки роботи, за якими і діємо:

 • Надання інформаційно –консультативних послуг. Для цього ми маємо сформований, досить потужний, високопрофесійний тренерський склад з числа науковців, практиків, викладачів ВУЗів, які постійно проводять навчання з різними цільовими групами.

Наприклад, ми виграли тендер від обласного центру зайнятості на проведення 100 тренінгів з засад гендерної рівності, започаткування власної справи, специфіки жіночого підприємництва,   моделювання ситуації успіху тощо для 2500 безробітних в 15 районах Полтавської області (http://dcz.gov.ua/kir/control/uk/publish/article?art_id=8358)

Ми отримали грант від Міжнародного Фонду Відродження для реалізації проекту «Запровадження менторських практик підтримки студентів Полтавських ВУЗів для їх подальшого працевлаштування» http://www.irf.ua/grants/awarded_grants/implementation_and _dissemination_of_the_practices_of_mentoring_support_for_the_students_of_pоltava_oblast_for _ their_better_employment

В результаті проекту всі 50 студентів із соціально незахищених верств населення, які були цільовою групою проекту, після закінчення ВУЗу одразу ж були працевлаштовані.

Вперше в Полтавській області спільно з партнерами організували та провели «Тиждень освіти для дорослих», на якому, крім іншого, навчали жінок основам самозайнятості (http://vk.com/club69286700). В роботі «Тижня» взяло участь більше  2000 осіб.

В зв’язку з військовим конфліктом  на сході України і появою необхідності допомоги тимчасово переміщеним особам, наша організація з січня 2015 року займається діяльністю з їх підтримки.

Ми проводили он-лайн навчання  з засад підприємницької діяльності тимчасово переміщених осіб, які хочуть зайнятися власним бізнесом. Всього було проведено 48 вебінарів. Проект реалізовувався спільно з мережею сільських та районних бібліотек, які мали відповідне технічне забезпечення.

Останні 7 місяців, за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні ми реалізовували проект «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам ВПО». Головною метою цього проекту є сприяння інтеграційним процесам ВПО в місцевий соціально економічний простір.  В рамках проекту, який поширено на центральні області України,  було проведено низка трьохденних тренінгів для жінок з числа ВПО, які хочуть відкрити власну справу, https://gre4ka.info/suspilstvo/33858-zhinok-pereselentsiv-kirovogradshchini-zaproshuyut-na-navchannya-do-poltavi, http://strichka.com/article/ 57928023, проведення їх стажування на підприємствах, які очолюють успішні жінки – полтавки, вивчення базового курсу ділової англійської мови, курсів з IT – технологій, обмін  делегаціями з  жіночими бізнес асоціаціями європейських  країн, проведення чергової виставки – продажу товарів підприємств, які очолюють жінки та всеукраїнського жіночого бізнес форуму.

В рамках проекту відкрили перший і поки що єдиний в Україні Інтеграційний центр для ВПО та місцевої громади.

Ми щиро ділимося досвідом фандрайзингу з іншими громадськими організаціями та прагнемо в їх представників підвищити фахові навички та компетенції. Тому проводимо тренінги з проектного менеджменту для неурядових організацій. Останній тренінг проведено в січні цього року:  http://gurt.org.ua/news/trainings/36395/.

 • Другим напрямом нашої діяльності є організація та проведення лобістських кампаній з метою забезпечення сталих та системних позитивних суспільних змін. В доробку нашої організації – проведення лобістської кампанії щодо розробки та прийняття регіональної програми підтримки підприємництва взагалі та підтримки підприємництва серед ВПО, як пілотної. Полтавська область була єдиною в Україні, яка три роки поспіль такої програми не мала. Ми створили коаліцію громадських організацій, зустрічалися з депутатами обласної ради, писали звернення, ініціювали та проводили публічні заходи (http://www.prostir.ua/?news=u-poltavi-obhovoryly-problemy-ta-perspektyvy-rozvytku-pidpryjemnytstva-sered-vpo), керівник організації – Вікторія Курилко – увійшла в робочу групу з розробки регіональної програми підтримки підприємництва при Департаменті економічного розвитку. Як результат – 23 грудня 2016 року на Пленарному засіданні дванадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради Рішенням №2314 прийнято «Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області на 2017 – 2020 роки» і пілотну – підтримку підприємництва серед ВПО.

Наша організація ставить на меті підвищення компетенцій лідерів громадянського суспільства  — наших діючих та майбутніх партнерів — задля фахового проведення лобістських кампаній (http://np.pl.ua/2017/01/na-poltavschyni-rozpochynayut-nyzku-treninhiv-ta-seminariv-z-zasad-hromadskoho-lobiyuvannya-ta-advokatsiji), http://www.prostir.ua/?news=na-poltavschyni-rozpochalas-seriya-treninhiv-ta-seminariv-z-zasad-hromadskoho-lobiyuvannya-ta-advokatsiji),

https://www.youtube.Com/watch?v=a0hMe6 PJU.

 • Третім пріоритетним компонентом нашої роботи ми вважаємо інформаційний та комунікаційний блок. Ми маємо повну базу і постійно співпрацюємо з регіональними та місцевими ЗМІ: прес –конференції, прес – сніданки, брифінги – ці заходи постійно проводяться нашою організацією. Маємо значний досвід випуску масштабних інформаційних продуктів: керівник нашої організації – Вікторія Курилко — член Національної спілки журналістів була автором та ведучою двох телепроектів «Точка відліку» та «Голос громади».

В минулому році за сприяння канадської неурядової організації ми перші в Україні випустили цикл програм для /про ВПО «Ми –поруч!» на ТРК «Лтава» (https://www.youtube.com/watch?v=cEXW7t1yXNI