«Гендерне бюджетування, як інститут громадянської світи»

Звіт щодо  роботи проекту  «Гендерне бюджетування, як інститут громадянської освіти»

який здійснюється я громадською організацією «Інститут гендерних трансформацій» в рамках програми «Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства», що реалізується Фондом Східна Європа та Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки Європейського Союзу.

На хід виконання проекту в звітному періоді вплинули наступні зовнішні чинники:

Економічні – в звітному періоді проходило активне формування бюджету Полтавської області на 2018 рік, тож Директор проекту Курилко Вікторія Олексіївна та голова експертно-моніторингової групи проекту Шляхтіна Анастасія Сергіївна були офіційно запрошені за засідання бюджетної комісії Полтавської обласної ради 11 жовтня 2017 р. Під час засідання була надана можливість представити проект та основні напрямки діяльності за проектом, а також висловити побажання та пропозиції відносно статей бюджету і тих питань, що були винесені на розгляд бюджетної комісії.

Крім того, 12 жовтня 2017 р. фінансовий менеджер проекту Кобзар Олеся Геннадіївна та голова експертно-моніторингової групи проекту Шляхтіна Анастасія Сергіївна взяли участь у
1 пленарному засіданні 18 сесії 7 скликання 
Полтавської обласної ради.

Протягом  ІІ  кварталу  2017  року  робота  обласної  державної  адміністрації  спрямовувалася  на  виконання  в  регіоні  завдань  та  заходів,  визначених  законодавством України, забезпечення реалізації державної політики.

За ініціативи облдержадміністрації подано та розглянуто на сесіях обласної  ради  18  питань,  передбачених  планом  роботи  облдержадміністрації.  Зокрема  затверджено звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року, внесено  зміни до показників обласного бюджету на 2017 рік, затверджено перелік об’єктів, які  пропонуються до фінансування у 2017 році за рахунок коштів Державного бюджету України. Внесено зміни до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2017 році.  Затверджено  пооб’єктний  перелік  робіт  з  охорони  земель,  які  необхідно виконати  за  кошти,  що  надходять  у  порядку  відшкодування  втрат сільськогосподарського  та  лісогосподарського  виробництва.  Внесено  зміни  та  доповнення до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального  забезпечення  населення  області  на  2013-2020  роки,  обласної  Програми  з оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки та  обласної програми розвитку культури на 2017-2020 роки. Затверджено План заходів з реалізації стратегії розвитку Полтавської області на 2018-2020 роки тощо.

Зовнішні соціальні чинники — під час впровадження заходів, запланованих в рамках проекту, було відмічено досить низький рівень обізнаності громадян та посадових осіб щодо розуміння понять «гендер» та «гендерне бюджетування». Тож проект виявився вельми актуальним для Полтавщини та громадяни, громадські активісти, журналісти, представники влади охоче долучалися до відкритих засідань експертно-моніторингової групи.

Зовнішні політичні чинники — за даними моніторингу інформації щодо змін чинного законодавства у напрямку гендерно-обумовленого бюджетування, за період реалізації проекту змін нормативно-правової бази України не відбулося.

Основні досягнення останнього звітного періоду:

Проведено прес-конференцію та 2 презентації проекту — як результат, було проведено інформування зацікавлених осіб та посадовців щодо впровадження в Полтавській області проекту «Гендерне бюджетування як інститут громадянської освіти».

Сформовано експертно-моніторингову групу та проведено шість її засідань — до засідань залучалися відповідні фахівці, представники державних установ, які безпосередньо задіяні в бюджетному процесі, представники організацій громадянського суспільства та інші зацікавлені особи, які мають безпосередній вплив на розподіл бюджетних коштів в Полтавській області. Крім того, всі бажаючи долучилися до створення методології оцінки бюджету на предмет врахування в ньому гендерних аспектів.

Розроблено методологію та інструменти проведення гендерного бюджетування — як результат, зацікавлені особи — учасники відкритих засідань експертно-моніторингової групи отримали чітке розуміння, які саме гендерні аспекти мають бути враховані під час формування бюджету на наступний рік, а також як саме «читати» обласний бюджет, розуміти, чи врахований гендерний компонент при формуванні видатків. Крім того, було вивчено міжнародний досвід впровадження методології гендерно-орієнтованого бюджетування, та проаналізовано, які саме успішні практики можуть використовуватись на практиці в сучасних умовах в Україні.

Розроблені та направлені листи до профільної комісії щодо гендерного моніторингу бюджету Полтавської області, виконавці проекту були офіційно запрошені до засідання бюджетної комісії та приймали участь в ньому — як результат, досягнута плідна співпраця між зазначеними структурами та громадським сектором. Прийнято рішення об’єднати зусилля задля досягнення спільної мети.

В Інтернеті, соціальних мережах, на радіо та на телебаченні загалом було зроблено 35 публікацій.

Please follow and like us: