Проект «Активізація участі жінок Полтавщини в суспільно –політичних процесах»

 

1.Прес-конференція: «Презентація проекту Полтавської спілки жінок «Чураївна» «Активізація участі жінок Полтавщини в суспільних процесах» http://if.strichka. C om/article/33618896: 

2. В Полтаві відбулась презентація проекту для жінок http://poltava.today/uk/news/print/4750

3. uanews.pl.ua›society/2015/10/09/43426.html

4.  http://tribuna.pl.ua/news/zhinok-poltavshhini-zaklikayut-do-uchasti-u-suspilnih-protsesah/ де жінок Полтавщини закликають до участі у суспільних процесах.

5. http://web.poltava.info/news/115321-pres-konferenciya-prezentaciya-proektu-poltavskoi-spilki-zhinok-churaivna-aktivizaciya-uchasti-zhinok-poltavschini-v-suspilnikh-procesakh

6. http://np.pl.ua/2015/10/u-poltavi-prezentuvaly-proekt-dlya-zhinok/

7. http://live.poltava.ua/u-poltavi-prezentuvali-proekt-aktivizatsiya-uchasti-zhinok-poltavshhini-v-suspilnih-protsesah

8.http://myinforms.com/ru-ua/a/11273165-pres-konferencja-prezentacja-proektu-poltavsko-splki-zhnok-churavna-aktivzacja-uchast-zhnok-poltavshhini-v-susplnikh-procesakh/

 

9. http://web.poltava.info /news /118641-pres-konferenciya-orgkomitetu-forumu-zhinochogo-aktivu-ta-gendernikh-iniciativ-poltavskoi-oblasti

10. http://np.pl.ua/2015/11/na-poltavschyni-stvoryly-orhkomitet-z-provedennya-forumu-hendernyh-initsiatyv/

 

Матеріали про тренінги  були розміщені в наступних виданнях:

1.http://www.koms.com.ua 

2. http://www.koms.com.ua

3. http://np.pl.ua/2015/11/poltavska-spilka-zhinok-churajivna-zaproshuje-zhinok-deputativ-mistsevyh-rad-na-treninh-zhinka-deputat-skladovi-uspihu/

4. http://kolo.poltava.ua/afisha-poltava/poltavska-spilka-zhinok-churayivna-zaproshue-zhinok-deputativ-mistsevih-rad-na-trening-29403.html

5.http://web.poltava.info/news/123678-poltavska-spilka-zhinok-churaivna-zaproshuie-zhinok—deputativ-miscevikh-rad-na-trening-zhinka—deputat-skladovi-uspikhu

6. http://strichka.com/article/36282088

7. http://news.meta.ua/metka

8. http://novosti.pl.ua

     

     

      

Please follow and like us: